BEM

BEM je zkratka anglického Block Element Modifier. Je to metodika (coding standard), která kodérům pomáhá dosáhnout znovupoužitelných komponent na front-endu.

BEM má vcelku striktní konvenci pojmenování prvků, viz http://getbem.com/naming/

Block
Samostatná komponenta s vlastním významem.

Příklady
header, container, menu, checkbox, input

Element
Část bloku, která nemá samostatně význam. Je sémanticky spjata s blokem.

Příklady
menu item, list item, checkbox caption, header title

Modifikátor
Je příznak u bloku nebo elementu, který mění vzhled nebo chování

Příklady
disabled, highlighted, checked, fixed, size big, color yellow

Více o BEMu najdete na webu Martina Michálka https://www.vzhurudolu.cz/prirucka/bem

Komentáře nejsou povoleny.