Musí kodér umět JavaScript?

Znám mnoho kodérů, kteří si myslí, že JavaScript umět nepotřebují a považují ho za zbytečný. Je tomu tak? Pojďme se na to podívat!

Využití JavaScriptu

Říká se, že je to „nepochopený programovací jazyk“. Většina lidí totiž vůbec neví, co to JavaScript je, nebo je jejich názor mylný. JavaScript se uplatňuje při tvorbě webů až v posledních letech a jeho obliba stále narůstá. Pomocí JavaScriptu a jeho knihoven dokážete programovat nejen webové doplňky, ale i mobilní aplikace.

JavaScript umí měnit obsah webové stránky. Jako příklad lze uvést tvorba dynamických a responzivních menu, různých roletek, efektů a tak dále.

Významný je také pro validaci webových formulářů. Uvedu příklad z praxe. Když například napíšete nevhodné znaky do formuláře, webová stránka vás na to ještě před odesláním upozorní. Je to rychlejší než formulář validovat na straně serveru a není třeba stránku znovu načítat. I přesto je validace na straně serveru důležitá, protože lze JavaScript vypnout. A to je možná jeho největší nevýhoda.

Jelikož JavaScript běží na straně klienta, mohli bychom to považovat za důvod pro to, aby jej kodér musel umět používat. Ale otázkou zůstává, jestli různé efekty a doplňky místo v JS nedělat pouze v čistém CSS? Navíc jsou tu tzv. hotová řešení.

Kodér vs. JavaScript vs. hotová řešení

Mnoho věcí lze udělat bez využití JavaScriptu pomocí CSS. Výhodou je, že CSS nelze na rozdíl od JS ve webovém prohlížeči vypnout. Nevýhodou ovšem zůstává, že CSS se v určitých záležitostech chovají poněkud zmateně a nedomyšleně. V takovém případě můžeme sáhnout po již hotových řešeních, kterých je ve formě frameworků, knihoven a znovupoužitelných kódů na internetu spousta. Namátkou můžeme zmínit třeba CSS framework Bootstrap, Modernizer. Klasické knihovny JS (např. jQuery) jsou také tvořeny jako hotová řešení. Pokud tedy kodér využije hotového řešení, moc velkou znalost JavaScriptu nepotřebuje. Takto však lze řešit spíše tvorbu menších a méně složitých webů. Pokud bude tvořit rozsáhlejší web nebo portál, dovolím si tvrdit, že se bez znalosti JS neobejde, protože pomocí hotových řešení a CSS nezvládne udělat kvalitní web se vším všudy.

Pokud to tedy myslí kodér s tvorbou webů opravdu vážně a chce být úspěšný, musí podle mého názoru ovládat programovací jazyk JavaScript aspoň na pokročilé úrovni.

Komentáře nejsou povoleny.