Realtime aplikace

Real-time aplikace je program, který funguje v časovém rámci, který uživatel vnímá jako bezprostřední nebo aktuální. Latence musí být menší, než je stanovená hodnota, a obvykle se měří v sekundách. Zda je nebo ne daná aplikace real time aplikace závisí na době provádění, maximální délce času definovaného úkolu nebo sady úkolů vyžadovaných na dané hardwarové platformě.

Komentáře nejsou povoleny.