Slovník

BEM

BEM je zkratka anglického Block Element Modifier. Je to metodika (coding standard), která kodérům pomáhá dosáhnout znovupoužitelných komponent na front-endu. BEM má vcelku striktní konvenci pojmenování prvků, viz http://getbem.com/naming/ Block Samostatná komponenta s vlastním významem. Příklady header, container, menu, checkbox, input Element Část bloku, která nemá samostatně význam. Je sémanticky spjata s blokem. Příklady menu […]

GitHub

GitHub je webová služba podporující verzovací nástroj Git. GitHub nabízí bezplatný Webhosting pro open source projekty. Na GitHubu je možné ukládat repositáře, ať už soukromé nebo veřejné. Na těchto repositářích může pracovat více lidí, podporuje tedy týmovou práci. Projekt byl spuštěn v roce 2008.

Git

Git je distribuovaný verzovací systém, který byl vytvořený Linusem Torvaldsem. Tento systém umožňuje správu verzí projektů. Git má mnoho pluginů do různých platforem a je tedy možné ho využívat v různých vývojových prostředích a s různými jazyky. Vývoj Gitu je v dnešní době pod vedením Junio Hamanem, a je šířen pod licencí GPL verze 2, […]

Content marketing

Obsahový marketing je marketing, který zahrnuje tvorbu a sdílení médií a publikování obsahu s cílem získat a udržet si zákazníky. Obsahový marketing je také definován jako strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci cenné, relevantní a konzistentní obsahové informace s cílem přilákat a udržet si jasně definované publikum.

Meteor.js

Meteor.js je vývojová platforma, sbírka knihoven a balíčků, pro vývoj webových aplikací. Meteor je napsán v jazyce JavaScript, který používá. Vychází z myšlenky z předchozích frameworků a knihoven nabízející snadný způsob, jak začít prototypovat aplikace, ale Meteor vám dává nástroje a flexibilitu pro vybudování plnohodnotné aplikace. K dispozici jsou knihovny jako Tracker a Blaze.

Realtime aplikace

Real-time aplikace je program, který funguje v časovém rámci, který uživatel vnímá jako bezprostřední nebo aktuální. Latence musí být menší, než je stanovená hodnota, a obvykle se měří v sekundách. Zda je nebo ne daná aplikace real time aplikace závisí na době provádění, maximální délce času definovaného úkolu nebo sady úkolů vyžadovaných na dané hardwarové […]

Vue.js

Vue je knihovna, která se zaměřuje na view model a datové vazby, které navazují, co vidíme a komunikují prostřednictvím datového modelu s aplikací. Tím je dáno, že knihovna není plnohodnotný framework. Knihovna je napsána v jazyce JavaScript.

Klíčová slova

Klíčové slovo je slovo nebo identifikátor, který má specifický význam. Termín klíčové slovo byl původně používán ve významu tagů. Dneska se jako klíčové slovo označuje nejčastěji výraz, který se opakuje v textu či vyhledávání na internetu. Klíčová slova jsou důležitá tedy při optimalizace pro vyhledávače a pracuje se s nimi hojně v online marketingu.

Tag

Jako tagy se označují části značek v kódu HTML jazyka. Pomocí tagů vytváříme (kódujeme) webovou stránku – stylizujeme ji do požadované podoby. Na tagy se později váží elementy jazyka CSS a jeho styly.

On-page faktory

On-page faktory se týkají SEO optimalizace pro vyhledávače a označují faktory přímo spjaté s obsahem a kódem stránky. Mezi ně patří například rozmístění klíčových slov (v textu, nadpisech, titulku aj.) či sémantika kódu – všechny nadpisy musí být správně použity, nesmí být vynechána nebo přeskočena jedna úroveň nadpisu.