Tag

Jako tagy se označují části značek v kódu HTML jazyka. Pomocí tagů vytváříme (kódujeme) webovou stránku – stylizujeme ji do požadované podoby. Na tagy se později váží elementy jazyka CSS a jeho styly.

Komentáře nejsou povoleny.